Avanti Mondorf – ZAK! (garçons)

Hall sportif Roll Delles Av. des Villes Jumeleées L-5612 Mondorf

Rendez-vous 15h30 BRËNGT W.E. G. ÄREN DRËNKBIDON MAT OP ALL MATCH!!!