Trëppeltour zu Colpech

Rendez-vous : 10h00 an der Impasse Aloyse Kayser Umellung beim Fraenz bis de 4. November! Net vergiesse: Picknick, Gedrënks, waasserfest Gezäi a gutt Schong.